Účetnictví

Účetnictví

  • Jednoduché účetnictví – příjmy a výdaje
  • Podvojné účetnictví – faktury vydané, přijaté, banka, pokladna, interní přeúčtování, ostatní pohledávky a závazky
  • Závěrkové roční operace – inventarizace, odsouhlasení pohledávek a závazků, zveřejnění výkazů na portál Justice.cz
  • Zpracování měsíčních závěrek
  • Zpracování přílohy k účetní závěrce
  • Zápisy z valné hromady v rámci ročních závěrek
  • Zpracování rozvahy a výkazu zisku a ztrát

Administrativa

  • Třídění dokladů
  • Kopie potřebných dokladů
  • Tisk dokladů